Sosyal Bilimler

Almanya’ya Göç/Perihan Altun

Tarih boyunca doğal afetler, savaşlar, siyasi nedenler, sosyo ekonomik faktörler gibi nedenlerden dolayı insanlar yaşadıkları coğrafi bölgeden başka bir coğrafi bölgeye göç etmektedirler. İnsanlar gerçekleştirdikleri bu göçlerde, zorunlu veya istekli…

GÖÇMENLER ŞEHRİN NERESİNDE YAŞARLAR?

Sosyal Bilimler
Bireyler ve gruplar günlük hayatta belli bir fiziksel çevrede etkileşime girerler. Bu fiziksel çevre yani “yer”, belli semboller içermesi ve ilişkisellikler barındırması açısından bizleri ve ilişkilerimizi etkilemektedir. Brandenburg ve Carroll…