Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Van ve Çevresinde Düzensiz Göçmen Saha Gözlem Raporu

 

Görsele Tıklayarak Rapora Ulaşabilirsiniz.

Van’ın Erciş, Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Özalp, Saray sınır ilçelerinde ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirdiğimiz
gözlemlere istinaden parkların kuytu köşelerinde ve kenar mahalle kaldırımlarında karşılaştığımız göçmenler arasında erkekler dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bebekler de mevcuttur. Tek erkek olanlara ailelerini sorduğumuzda ise yolun meşakkatli ve engellerle dolu olmasından ötürü yalnızca kendilerinin gelebildiklerini, kazandıkları paraları ailelerine göndereceklerini ve süreç içerisinde ailelerinde kendilerine katılacaklarını veya belli bir müddet çalıştıktan sonra kazandıkları paralarla Afganistan’a geri döneceklerini belirtmişlerdir. Ekseriyeti iltica sebebi olarak yıllardır yaşanan savaşın neticesinde istihdam oranının çokça düşük olmasının ve geçim kaygısının endişesini geride bırakma çabası olduğunu, ikinci bir sebebin de yakalanarak Afganistan’a iade edilmeleri durumunda Taliban rejiminden doğrudan veya dolaylı yönden zarar görme ihtimali endişesi olduğu belirtilmiştir.

Saha Gözlem Raporu