Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KADINLARIN KÜLTÜREL ENTEGRASYONU PROJE RAPORU

 

Entegrasyon süreci olumsuz ilerleyebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bu durumda, asimilasyon, ayrımcılık, ötekileştirme, ırkçılık gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Almanya’ya (Demirağ ve Kakışım, 2018) ve Fransa’ya (Uzun, 2021) göç eden Türklerde gö- rüldüğü üzere kültürleşme ve asimilasyonlar söz konusudur. Türkçe bilmeyen ya da Türk kültürünü tanımayan Türk çocuklar bulunmaktadır. Asimilasyon entegre olamamanın en hafif sonucudur. İleri boyutlarda, ayrımcılık ve önyargılar hem toplumu ahlaki değerlerin dışına çıkararak ırkçılık, saldırganlık, cinayet gibi kötü pratiklere götürürken aynı zaman- da göçmene psikolojik ve fiziksel zarar verebilmektedir. Tam bu noktada, topluma entegre olamamış, aidiyet sorunu yaşayan, yaşama amacı edinemeyen göçmenlerde intihar, madde bağımlılığı gibi sapma eğilimler gösterebilmektedir.

Dünya genelinde yaşanan olumsuz tecrübeler, entegrasyonun öneminin ortaya çık- masında birer örnek teşkil etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye gibi yoğun göç akışının ol- duğu ülkelerde göçmenlerin geleceğine ilişkin entegrasyon politikaları devam etmektedir.

Raporun devamına ulaşmak için;

KADINLARIN KÜLTÜREL ENTEGRASYONU PROJE RAPORU