covid 19

GELİŞİMSEL BİR BAKIŞLA GÖÇMEN ÇOCUKLAR

Çocuklar, Makaleler
  Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (28 Temmuz 1951) bağlamında hukuki olarak “ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda taşıdığı…