Misyon ve Vizyon

MİSYON

Uluslararası Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği, ana iki alanda üretim yapmakta ve bu iki alanın temeli entegrasyona dayanmaktadır. Alanlardan biri Akademi Birimi olup, içerisinde Sağlık Birimi, Hukuk Birimi ve Sağlık Birimlerini barındırmaktadır. Sağlık Birimi, Göç ve Sağlık bağlamında yarı akademik/akademik yazılar ele almaktadır. Hukuk Birimi, Göç ve Hukuk bazında Türkiye ve Uluslararası arenadaki göçmen hakları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Bilimler birimi içerisinde Psikoloji, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmet ve Edebiyat bölümlerini barındırmakta ve kişiler kendi alanlarında göç konusunu yarı akademik/akademik olarak işlemektedir. Bu birime bağlı olan bir de Hikayeler birimi bulunmaktadır. Derneğin ikinci alanı ise, medyadır. Medya Birimi yaygın platformlar üzerinden çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalar, her sosyal medyaya ve o sosyal medyanın kullanıcılarına göre tasarlanmaktadır. Medya Birimi, “Mülteciliği” spesifik olarak yalnız dram ve trajediye hapsetmeye karşı olup bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Kişileri insan olarak değerlendirmekte, entegrasyon ve kültürleşme odaklı çalışmalar yapmaktadır.

 

VİZYON

UGAD, Uluslararası alanda mevcut göç problemi üzerine dernek bünyesinde gerçekleştirdiği akademik ve medya çalışmalarıyla yine ulusal ve uluslararası arenada uluslararası göç politikası üretmekte ve entegrasyona destek olmaktadır.