Birimler

Akademi Birimi, göç ve mültecilik üzerine yarı akademik/akademik, çalışmalar gerçekleştirerek alan içerisindeki parametreleri anlaşılır bir şekilde ele almakta ve aynı zamanda yüzyıllardır var olan bir gerçek olan göç sorunuyla ilgili politikalar üretmektedir.

Birim Yürütücüsü: Dr. Çağrı Emin Şahin

Çağrı Emin Şahin, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Şu anda İstanbul Halk Sağlığı Direktörlüğü ve Sultangazi bölgesi Halk Sağlığı Merkezi’nde çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır. Genç Yeryüzü Doktorları direktörlüğünde gönüllü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda, halk sağlığında doktorasına devam etmektedir. Gönüllü olarak, Sağlık ve sosyal Bilimlerin Konak Dergisi’nde gönüllü editörlük yapmaktadır.

Sağlık Birimi, Göçmen ve sağlık bağlamında, göçmen sağlığında fark yaratmak, bilgilendirmek maksadıyla yarı akademik/akademik olarak çalışmalar yapmaktadır.

Birim Yürütücüsü:  Hilal Nurten Kılıç

Sosyal Bilimler Birimi, kendi içinde; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Edebiyat gibi alanlarda arkadaşlarımızın göç ve insan bağlamında ele aldıkları çalışmalar üretmektedir.

Birim Yürütücüsü: Sena Önal

Hukuk Birimi, insan hak ve hürriyetleri ışığında göçmen hakları, hukuksuzluklar özelinde çalışmalar ele almaktadır.

Birim Yürütücüsü: Beranur Yıldırım

Medya Birimi

Hayatın İçinden: Dünyada evrenselliğini yitirmeyen, geçmişten günümüze varlığını sürdürmüş olan hikayeler, EpicMigartions içerisinde de önemli bir yer taşıyor. Göç, göçmen ve göçmen yaşamlarındaki zorluklar, gerçek kişilere dayandırılarak hikayeleştirilmektedir.

Birim Yürütücüsü: Meliha Kekeç

Meliha Kekec, Kahramanmaraş’ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalıştı. Sosyal Farkındalık Topluluğunu kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Yardımlaşma Birliği Platformu’nda kurucu başkan olarak çalıştı. 4 yıl gibi bir süre yerel halkı ve mültecileri bir araya getirerek entegrasyon çalışmalarına destek oldu.

Sosyal Medya: Yaygın platformlar üzerinden içerik üreticiliği yaparak göç, göçmen ve hak ihlalleri bağlamında farkındalık yaratmakta ve entegrasyona destek veren çalışmalar yapmaktadır.

Birim Yürütücüsü: Rumeysa Kıdıl

YouTube: Göçmenleri yalnız trajedi ve drama hapseden bir yaklaşımın karşısında olarak, kişileri yalnız insan olarak ele almakta ve farkındalık oluşturacak içerikler üreterek entegrasyona destek olmaktadır.

Birim Yürütücüsü: Rumeysa Kıdıl

Bio: Rumeysa Kıdıl İstanbul’da doğdu. Beykoz Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim görüyor. 2019 yılında Sinema üzerine Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bir akademide eğitim aldı ve hala çeşitli atölyelere katılarak kendini geliştiriyor. 2020 yılında gönüllü olarak bir Post Prodüksiyon şirketinde staj yapmaya başladı. 2020 yılında Yeryüzü Çocukları Derneği’nde stajını tamamladı. Bir pazarlama ajansında sosyal medya içerik yazarlığı yapıyor. Göç ve mültecilik üzerine çalışmalar yapmakta ve aktif bir STK hayatı sürmektedir. EpicMigrations’ın genel koordinatörlüğünü ve sosyal medya çalışmalarını yürütmektedir

Rapor: Göç, göçmen yaşamları, göç yolu, hak ihlalleri gibi konular bağlamında gözlem, öneri, araştırma türlerinde raporlar çıkarılmaktadır.

Birim Yürütücüsü: Sümeyye Açıkgöz

Göç, göçmen uyumu, uluslararasında göç problemleri gibi konularda psikolojk-sosyolojik-toplumsal açılardan araştırmalar yapılarak yazılı kaynaklar oluşturmaktadır.

Birim Yürütücüsü: Öğ. Gör. Fatih Kucur