Hukuk

MÜLTECİ HUKUKUNA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER (I)

Hukuk, Makaleler
Zeynep Dirier Çağlar boyu karşımıza çıkan iltica; bireyin insan olmasının sonucu kendisine tanınan temel hak ve özgürlüklerin tehlike altında olması veya tehlike altına girme ihtimalinden kaynaklanan temel hak ve özgürlükleri…

GÖÇ VE ENTEGRASYON

Hukuk, Makaleler
Sümeyye Çayır 1950 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mültecilerin sorunlarını dünya çapında çözmek, yönetmek ve mülteci haklarını korumak için görevlendirildikten sonra II. Dünya Savaşı’nın bitiminde mültecilerin statüsüne dair…

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

Hukuk, Makaleler
Betül Çam Göç, insanların daha iyi iktisadi, dini, sosyal ya da siyasi koşullara kavuşma arzusuyla ortaya çıkmış bir olgudur. Öyle ki insanlığın başlangıcından itibaren varlığını sürdürmektedir. Geçmişten bugüne baktığımızda tarihin…