#bellek

GÖÇMENLER ŞEHRİN NERESİNDE YAŞARLAR?

Sosyal Bilimler
Bireyler ve gruplar günlük hayatta belli bir fiziksel çevrede etkileşime girerler. Bu fiziksel çevre yani “yer”, belli semboller içermesi ve ilişkisellikler barındırması açısından bizleri ve ilişkilerimizi etkilemektedir. Brandenburg ve Carroll…