woman refugee

GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ

Makaleler, Sağlık
Göç nedenleri, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanlık tarihi boyunca yapılan göçlerde; depremler, kuraklık, doğal afetler, terör, işsizlik, din veya etnik ayrımcılık gibi pek çok…